Quý Nhân Đãi Kẻ Khù Khờ - Kẻ Khôn Lỏi Liệu Có Thông Minh?
Listen now
Description
Có những người cứ tưởng rằng cố gắng tranh đoạt kiểu gì cũng về tay mình nên ra công gắng sức, nhưng người tính chẳng bằng trời tính, phút chốc vụt khỏi tầm tay. Thế gian cũng không thiếu những chuyện tráy khoáy “Cố ý trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu thành rừng”. Cố ý truy cầu mà không được, thuận theo tự nhiên không tranh giành thì không cầu lại được. Vi thế, làm người nếu có chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là mình vẫn thấy chấp nhận được. Làm một người đơn thuần nhất, thì sẽ trải nghiệm được quãng đời hạnh phúc nhất. - Cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập Đoàn Ceo Việt Nam chia sẻ nhé!