Nóng Giận Là Bản Năng - Nhẫn Nhịn Mới Là Bản Lĩnh
Listen now
Description
Nóng Giận Là Bản Năng - Nhẫn Nhịn Mới Là Bản Lĩnh Cổ nhân có câu: “Không nhịn được việc nhỏ, sẽ làm hỏng việc lớn”. Người nhẫn nhịn thường sống kín đáo, sỡ hữu một trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng. Từ xưa đến nay, đã là người làm được việc lớn thì đều có khả năng nhẫn nại, khả năng nhẫn nại lớn đến đâu làm được việc lớn đến đó. Lão Tử nói: “Thiên Đạo không tranh mà Thiện thắng, không nói mà Thiện ứng”. Phật giáo giảng: “Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, ‘Nhẫn’ là đệ nhất”. Khổng Tử cũng từng nói: “Việc nhỏ không nhẫn, tất loạn việc lớn”, hay: “Bậc quân tử không có tranh giành”. Tất cả đều giảng về Đạo “Nhẫn”. Trong lịch sử còn lưu lại nhiều câu chuyện nhờ có chữ Nhẫn mà làm được việc lớn. - Cùng nghe thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập Đoàn CEO Việt Nam chia sẻ!