Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần - Đừng Để Mất Tất Cả Chỉ Vì Cờ Bạc
Listen now
Description
Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần - Đừng Để Mất Tất Cả Chỉ Vì Cờ Bạc - Ở đời có câu: "Bài Bạc Là Bác Thằng Bần" quả đúng là như thế. Chỉ cần lao vào bài bạc, chúng ta sẽ dễ sa chân vào con đường tội lỗi, không những sự sản tiêu tan, gia đình tang hoang, mà còn có thể dính vào tù tội. Cùng lắng nghe Thầy Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập Đoàn Ceo Việt Nam Holding chia sẻ Quy Luật giúp thấu hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống để có được một cuộc sống Hạnh Phúc & An lạc.