"3 CUỐN SÁCH" Giúp Bạn Chấm Dứt Khổ Đau Để Cuộc Sống An Lạc
Listen now
Description
"3 CUỐN SÁCH" Giúp Bạn Chấm Dứt Khổ Đau Để Cuộc Sống An Lạc 1. Tứ diệu đế: Đi tìm giải thoát 2. Bát chánh đạo: Con đường đi đến giải thoát 3. 37 phẩm trợ đạo: Dùng phương tiện nào để đi giải thoát Vậy chúng ta muốn giải thoát khổ đau. Trước tiên phải xác định được vị trí chúng ta đang đi, đích đến là giải thoát (Tứ Diệu Đế), sau đó sẽ đi tìm con đường đi đến vị trí ta muốn (Bát Chánh Đạo), rồi cuối cùng ta dùng phương tiền nào để đi (37 Phẩm Trợ Đạo). - Cả nhà cùng lắng nghe thầy Ngô Minh Tuấn chia sẻ nhé!