QUY LUẬT CÂN BẰNG - Gốc Rễ Giải Quyết Vấn Đề Trong Kinh Doanh
Listen now
Description
HIỂU QUY LUẬT CÂN BẰNG TRONG ĐẠO PHẤT ĐỂ CEO BIẾT PHÂN TÍCH NHÂN - DUYÊN QUẢ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ KINH DOANH ! Con người - Mặt trời - Trái Đất là 3 bản thể tạo ra giá trị cân bằng. Trong 1 vũ trụ thu nhỏ là con người mình có 3 điều cân bằng là THÂN - TÂM - TUỆ. Trong doanh nghiệp cũng vậy có 3 thứ cân bằng: LỢI MÌNH - LỢI NGƯỜI (lợi anh em cùng làm) - LỢI CHÚNG SINH (lợi khách hàng) Tuy nhiên nhiều ông chủ chỉ quan tâm đến lợi mình và lợi khách hàng nên hệ thống èo uột dẫn đến mất cân bằng. Mọi sự trên đời này đều phải áp dụng quy luật cân bằng. Mình phải để ý để phân tích được đâu là NHÂN - đâu là DUYÊN - đâu là QUẢ.
More Episodes
NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NGƯỜI BIẾT CHÁNH NIỆM - LIỆU CÓ ĐÚNG? Nói đến chánh niệm là nói đến sự thành công. Trong tình cảm nội tâm hay trạng huống bên ngoài chúng ta đều phải hoạch được chánh niệm để nắm bắt hạnh phúc và đạt được thành công. Khi mình khởi lên làm việc gì mà đều dựa trên nguyên tắc LỢI...
Published 04/21/21
SỨC MẠNH NIỀM TIN - Có Thể Kiến Tạo Hay Phá Hủy Cuộc Đời Bạn Cuộc sống luôn tồn tại những trái ngang, nghịch cảnh có thể cản bước của con người, khi ấy ánh sáng của niềm tin sẽ là nhân tố quan trọng định hướng cho đường đi nước bước để vượt qua cái tối tăm của nghịch cảnh, đi đến ánh sáng của...
Published 04/07/21
Trong mỗi một con người đều có bản ngã. Đó chính là phần CON trong mỗi người. Bản ngã trong mỗi người thì luôn thích không làm mà có ăn, vui chơi không phải đi làm, thích gì ăn nấy, thích làm gì cũng được không bị phê phán bởi xã hội. Con người hay con vật cũng đều có những bản ngã đó. Tuy nhiên...
Published 03/08/21