[Audio] #17: Ngược dòng nước mắt - Phạm Lữ Ân.
Listen now
Description
Trích: Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân.