[Audio] #22: Biển rộng trời cao, con vẫy vùng...- Tony buổi sáng.
Listen now
Description
Trích: Cà phê cùng Tony.