[Goc tho] #14: Biển người ngoài kia - Nguyễn Phong Việt.
Listen now
Description
Trích tập thơ mới của tác giả Nguyễn Phong Việt- mình sẽ đi cuối đất cùng trời