[Audio] #27: Bên đời ta còn ai đó lạc loài... - Phạm Lữ Ân.
Listen now
Description
Trích cuốn sách: Nếu biết trăm năm là hữu hạn.