[Audio] P1. Hình thành một lập luận ngắn. - Book: Viết gì cũng đúng.
Listen now
Description
Trích cuốn sách: Viết gì cũng đúng. Của tác giả: Authony Weston.