School of Humanities an Media Studies
This course is a compilation of the Russian grammar tought at Dalarna University. The grammar is needed in order to develop the ability to understand the structure of the language.
Here you can find lectures from the language department. If you are interested in our language courses please visit the language category.
A brief introduction to some differences between Chinese and European thinking, from a European perspective.
On successful completion of the course, students will be able to:· recognize, write and correctly pronounce the Arabic alphabet as well as understand the diacritic marks (al-harakaat) that affect the pronunciation of certain vowels and consonants · acquire a basic vocabulary · understand and...
The course is divided into two units. Listening, speaking, reading and writing are practiced in both units. Some work with grammar is included in order to develop the ability to understand the structure of the language.
The course consists of contemporary literary studies of texts in Portuguese from different continents. The structures and contents of the texts will be studied and discussed both orally and in writing on the basis of the historical and socio-cultural contexts in which the texts were produced.
Efter avslutad kurs ska studenten utifrån lämplig programutvecklingsmetodik kunna skapa enkla JavaScript program för en webbläsare. Studenten ska kunna förklara vanligt förekommande koncept och begrepp inom objektorienterad programmering.
Master Programme in Business Intelligence, 120 ECTS-credits Business Intelligence is the collective term for skills, technology, applications and methods of a systematic and scientific nature which an organisation can use to better understand its busienss activities and its environment....
I den här filmen tittar vi på utvalda områden i DNA:t som kallas för STR (Short Tandem Repeats). Vi använder PCR-teknik för att jämföra flera DNA prov med ett prov från en brottsplats. Första delen handlar om vad PCR-tekniken innebär och den andra delen består av själva laborationen. Creative...
Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Verksamheten ska utvärderas vilket kräver kunskap om vad varje barn behöver för att utvecklas...
Information från byggprogrammen på Högskolan Dalarna.
Here you can find lectures from the language department. If you are interested in our language courses please visit the language category.
In this category You will find information regarding the different languages thar are tought at Dalarna University
Examples of work by students at Dalarna University.
A brief introduction to some differences between Chinese and European thinking, from a European prespective.
Strategisk 3D-modellering. Ritningsframställning, sammanställningar, plåtutbredning baserade på 3D-CAD modeller. Svetsade balkkonstruktioner i 3D. Grundläggande hållfasthetslära. Datorprogramvaran som användes är Solid Works..
Kursen består av fem delmoment. Innehållet består bland annat av databasernas utveckling, databasspråket PL/SQL, intern arkitektur, fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle samt lagrade procedurer, funktioner och databastriggrar.
Dala Sports Academys unika utvecklingsmiljö för idrott, näringsliv och forskning väcker stor uppmärksamhet internationellt och är en förebild för framgångsrika idrottsmiljöer. Under det senaste året har över 150 företag varit i kontakt med utvecklingsmiljön och över 55 framgångsrika...
Information från Språkcentrum på Högskolan Dalarna
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning skärmdokument.
Kursen består av fem delmoment Innehållet består bland annat av historik och utveckling av Internet och WWW, nätverk, bilder och typsnitt, grafisk färg- och bildkunskap. Även XHTML och XML, grunderna i Cascading Style Sheets (CSS) samt webbdesign med fokus på användbarhet och implementering av...
Filmer från studie- och karriärvägledning vid Högskolan Dalarna
We would also like to present our “International Faculty” at Dalarna University since we have a large number of International teachers in different disciplines.
Under den här kategorin hittar du blandad information om Högskolan Dalarna
Master Programme in Business Intelligence, 120 ECTS-credits Business Intelligence is the collective term for skills, technology, applications and methods of a systematic and scientific nature which an organisation can use to better understand its busienss activities and its environment....
In this category You will find information regarding the different languages thar are tought at Dalarna University
2013 är det mycket spännande som kommer att hända på Högskolan. Vi ska påbörja de första förberedelserna inför ett framtida arbete med Högskolans vision efter 2015. Bland annat kommer vi att ha en öppen inspirations-seminarieserie som går under namnet Våga se- lärande utan gränser. Seminarierna...
Sören Johansson, universitetsadjunkt i ljud- och musikproduktion och Charlotte Lindgren, universitetslektor i franska, är båda pedagogiska utvecklare vid Akademin Humaniora och Medier, Högskolan Dalarna. De har producerat denna podcast om grammatikundervisning i språk för att uppmärksamma...
2013 är det mycket spännande som kommer att hända på Högskolan. Vi ska påbörja de första förberedelserna inför ett framtida arbete med Högskolans vision efter 2015. Bland annat kommer vi att ha en öppen inspirations-seminarieserie som går under namnet Våga se- lärande utan gränser. Seminarierna...
This film takes you through the processes within a hot rolling mill. You'll get to see the different stages all the way from heating to cooling. Filmed at SSAB in Borlänge (http://www.ssab.com) For more information about courses visit our website...
Information från byggprogrammen på Högskolan Dalarna.
Information from Dalarna Universitys Language Centre.
Kort bakgrund och presentation av kurspaketet "Världsbilder och Internationella relationer" som hålls i samarbete med Peace and Love foundation
Detta album beskriver grundläggande omvårdnadsmoment. Filmerna i den här spellistan är publicerad under följande CC licens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Filmer från studie- och karriärvägledning vid Högskolan Dalarna
Here you find different interviews and seminars from Dalarna University.
Research studies on Oral Health at Dalarna University.
I den här filmen tittar vi på utvalda områden i DNA:t som kallas för STR (Short Tandem Repeats). Vi använder PCR-teknik för att jämföra flera DNA prov med ett prov från en brottsplats. Första delen handlar om vad PCR-tekniken innebär och den andra delen består av själva laborationen. Creative...
Information från Språkcentrum på Högskolan Dalarna
Here you find different interviews seminars from Dalarna University.
Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Verksamheten ska utvärderas vilket kräver kunskap om vad varje barn behöver för att utvecklas...
Rektor Marita Hilliges, Studenthälsan och Dalarnas studentkår hälsar välkommen till en ny termin.
Presentationer av olika forskningsprojekt från Högskolan Dalarna
Det här albumet består av tre filmer som visar en dissektion av ett "hjärtslag" dvs hjärta, lungor, njure och lever. Dissektionen ingår i kurser på Högskolan Dalarna.