1001 Nights | ألف ليلة وليلة
Listen now
More Episodes
بعد نجاح علي في حيلته على دليلة وابنتها وحراسها، تذهب المحتالة إلى قاعة الدنف طالبة الصفح، فيطلب منها حسن شومان أن تزوج ابنتها لعلي، لكنها تضع شرطـًا صعبـًا كي تتحقق الزيجة .. أن يسرق كيس الدنانير الذهبية المعلق عند محل زريق السماك، خال زينب.
Published 04/01/24