พญามารบังคับให้มนุษย์ติดอยู่ในภพสาม - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรม
Listen now
Description
พญามารบังคับให้มนุษย์ติดอยู่ในภพสาม - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490827 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
More Episodes
ชีวิตที่มีแก่นสาร - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490312 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
Published 07/11/23
Published 07/11/23
ทางมรรคผลนิพพาน - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย 490305 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jaiyut24nor/support
Published 07/02/23