Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Buôn(g) Chuyện
Có nhiều chuyện càng vòng vo quanh co càng vô nghĩa, thôi thì làm "người xấu" mấy phút, "thói đời" một tẹo, buôn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ, rồi mình buông
Listen now
Recent Episodes
Published 09/12/21
Chúng ta của sau này không biết ra sao, chứ "chúng ta của dạo này" bận lo mắm muối dưa cà nhiều đến nỗi quên mất mình còn trẻ và mình muốn đi chơi.
Published 09/12/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »