Dr.Amp Team
Listen now
More Episodes
รายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "รู้ลึกเรื่องฮอร์โมนไขมัน วิธีพิชิตโรคอ้วน" โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic -ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ -นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 02/17/21
โรคเบาหวาน ป้องกันได้ รู้จักกับโรคเบาหวานให้มากขึ้น ทั้งสาเหตุ ที่มาและความเสี่ยง รวมถึงวิธีการเลือกทานอาหาร และเคล็ดลับอื่นๆ ในการป้องกันตัวเอง ในรายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "เบาหวาน ป้องกันได้ " โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ...
Published 01/27/21
รายการ สุขใจใกล้หมอ "ใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมป์" "เคล็ดลับสุขภาพดี อายุยืนยาว 100 ปี อย่างมีคุณภาพ (แบบไม่ป่วย)" ตอนที่ 3 โดย หมอแอมป์ - นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic -ผู้อำนวยการ RoyalLife...
Published 12/21/20