Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Dr. Amp Team
Dr. Amp Podcast
เรื่องเล่าสุขภาพดี โดย หมอแอมป์ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ
Listen now
Recent Episodes
รายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "รู้ลึกเรื่องฮอร์โมนไขมัน วิธีพิชิตโรคอ้วน" โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic -ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ -นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 02/17/21
โรคเบาหวาน ป้องกันได้ รู้จักกับโรคเบาหวานให้มากขึ้น ทั้งสาเหตุ ที่มาและความเสี่ยง รวมถึงวิธีการเลือกทานอาหาร และเคล็ดลับอื่นๆ ในการป้องกันตัวเอง ในรายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "เบาหวาน ป้องกันได้ " โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ...
Published 01/27/21
Published 01/27/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »