Episodes
 Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 15-01-2023Locatie:Sionskerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1906/events/recording/167377140001906  ★ Support this podcast ★
Published 02/21/24
Published 02/21/24
Schriftlezing: Mattheüs 4:23- 5:16. Thema: ‘Burgers van een ander Koninkrijk’ Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 6-2-2022Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://www.youtube.com/watch?v=91sgtpos2po&ab_channel=HervormdWerkhoven ★ Support this podcast ★
Published 02/20/24
Bijbeltekst: 1 Korinthe 1:18-25Thema:  Het evangelie van het kruis: de dwaasheid gekroond! De prediking van het kruis maakt scheiding De prediking van het kruis wekt ergernisDe prediking van het kruis openbaart Gods wijsheidHand-out voor Bijbelstudiekring: Hand-out-bij-preek-Korinthe-4.pdf (hhgapeldoorn.nl)    Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 12 november 2023Locatie: Victorkerk ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=hmEtZshnDjY ★ Support this podcast ★
Published 02/19/24
Lezen: Mattheüs 2:13-23Tekst: Mattheüs 2: 12-15Thema: God waakt over Zijn Zoon1. De opdracht van God2. De vlucht naar Egypte3. De vervulling van de profetie Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2278/events/recording/170524800002278 ★ Support this podcast ★
Published 02/18/24
De tekst is Hebreeën 11:1Het thema is "Een slechte afkomst, maar een betere toekomst!" Spreker: Ds. J. KoppelaarLocatie: HHG ApeldoornDatum: 21-1-2024Bron: https://www.youtube.com/watch?v=njqjctkK6yw&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★
Published 02/17/24
Spreker: Ds. J.M. MolenaarLocatie: ZoetermeerDatum: 14 jan 2024Bron: https://www.youtube.com/watch?v=rdvSr6UnG1I&ab_channel=MorgenstergemeenteZoetermeer ★ Support this podcast ★
Published 02/16/24
Spreker: Dr. H. van den Belt  Datum: 29 okt 2023Locatie: Joriskerk AmersfoortBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/689/events/recording/169859880000689  ★ Support this podcast ★
Published 02/15/24
Schriftlezing: Efeze 4: 17-32Thema: “Iedere dag Oud en Nieuw” Je moet er mee leren leven…Hoe ziet dat leven er dan uit?Verzegeld tot de edag van de verlossing!Spreker: Ds. F. van Binsbergen Datum: 21-01-2024Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2024/01/Laankerk.2024-01-21_2_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★
Published 02/14/24
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1:1 – 2:2 en 2:13- 3:4Preek: ‘De ontvangst van het Evangelie door de Thessalonicenzen’ Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 21 jan 2024Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://www.youtube.com/watch?v=qZp1TDRkHNo&ab_channel=HervormdWerkhoven ★ Support this podcast ★
Published 02/13/24
Spreker: Ds. M. Messemaker Datum: 14 jan 2024Locatie: Hervormd CillaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/170525160000479 ★ Support this podcast ★
Published 02/12/24
Lezen: 1 Korinthe 1:10-17Thema: "Eén Naam is onze Hope" Versplintering door de focus op verschillende namenVerbondenheid in de verkondiging van één NaamSpreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 29 oktober 2023Locatie: Hersteld hervormde gemeente ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=L69gPp998sI&t=1s&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★
Published 02/11/24
Spreker: Ds. J.C. de GrootDatum: 21 januari 2024 Locatie:  Hervormde gemeente CillaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/170585640000479 ★ Support this podcast ★
Published 02/10/24
Spreker: H.J.T. Lubbers  Datum: 19 nov Locatie: Hervormd Woudenberg Bron:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/170038710000182  ★ Support this podcast ★
Published 02/09/24
Spreker: Ds. J.E. de GrootDatum:  14 januari 2024Locatie: Sionskerk EdeBron:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/170525310001905 ★ Support this podcast ★
Published 02/08/24
Spreker: Ds. P. VeermanDatum:  21 januari 2024Locatie: Sionskerk EdeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1906/events/recording/170582580001906 ★ Support this podcast ★
Published 02/07/24
Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 15 okt 2023Locatie: Hervormd HerwijnenBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1397/events/recording/169738740001397  ★ Support this podcast ★
Published 02/06/24
Schriftlezing: 1 Samuël 7Thema: “Eben Haëzer!” Het werden 20 jaren…Zij dienden de HEERE alleen…Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen…Spreker: Ds. F. van Binsbergen Datum: 21-01-2024Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2024/01/Laankerk.2024-01-21_1_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★
Published 02/05/24
Spreker: Ds. E. MeijerDatum: 14 jan 2024Locatie: Hervormd WerkhovenBron: https://www.youtube.com/watch?v=LLiyP8yrs3w&ab_channel=HervormdWerkhoven ★ Support this podcast ★
Published 02/04/24
Lezen: 1 Korinthe 1:1-9Thema: "Beginnen met danken" Om wat Gods genade uitwerktOm wat Gods trouw beoogtHand-out bij deze preek voor het gesprek tijdens de huiskringen: https://hhgapeldoorn.nl/victorwebsite/wp-content/uploads/2023/09/Hand-out-bij-preek-Korinthe-2.pdf Spreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 1 okt 2023Locatie: HHG ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=OTi45xGRMwU&t=152s&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★
Published 02/03/24
Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 14 januari 2024Locatie: Hervormde gemeente CillaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/170582760000479 ★ Support this podcast ★
Published 02/02/24
Datum: 26 nov Locatie: Hervormd WoudenbergBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/170101260000182 ★ Support this podcast ★
Published 02/01/24
We lazen 1 Kronieken 16: 23 - 36, Openbaring 3: 14 - 22 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 52. Het thema is "Spreken met God (deel 13 - slot), het jaar beginnen met Gods Amen"1. Gods Amen2. ons be-amen Datum: 1 jan 2023Locatie: HHG ApeldoornBron:  https://www.youtube.com/watch?v=dskaxQnKUkY  ★ Support this podcast ★
Published 01/31/24
Datum: 1 jan 2024Locatie: Oude Kerk Ede Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905/events/recording/170409930001905  ★ Support this podcast ★
Published 01/30/24
Locatie: Sionkerk EdeDatum: 24 dec 2023Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1906/events/recording/170340660001906  ★ Support this podcast ★
Published 01/29/24