Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Ang Bahay ni Makko
Ang podcast series na ito ay naglalayong i-summarize ang mga research papers ng mga scientist at mga dalubhasa sa kani-kanilang gawain, ukol sa environmental science. Sa unang season na ito, na pinamagatang "Readings on Human-Environment Interactions," ay naglalayong ma-ilapit ang kung sino mang nakakaintindi ng Filipino sa siyensya, pilosopiya at sining (or science, philosophy, and art) ng agham pangkaligiran or environmental science.
Listen now
Recent Episodes
A look at Philippe Descola's take on four modes of identifying with our environments, published in the journal Proceedings of the British Academy volume 139 (2006), pages 137–155.
Published 03/21/21
This is a summary of Benjamin S. Orlove's (1980) paper "Ecological Anthropology," published in Annual Review of Anthropology, Vol. 9 (1980), pp. 235-273 (39 pages). 
Published 03/06/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »