Episodes
Har du ett öga för detaljer? Är du en fena på att kommunicera? Brinner du för kvalitetsarbete? Ja, då kanske QA (quality assurance) är rätt karriär för dig.  Åsa Widestrand är disputerad apotekare och jobbar som Quality Assurance Manager och Responsible Person på ett läkemedelsföretag. I det här avsnittet berättar Åsa om kvalitetssäkring och vad det kan innebära i praktiken. Vi reder även ut förkortningar som GMP, GDP, SOP, QA, QP, RP och LMA... Åsa har verkligen koll på läget och lång...
Published 05/30/22
Published 04/28/22
  Visste du att TLV har fått i uppdrag av regeringen att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek? Visste du att försöksverksamhet med tjänsten Inhalationsvägledning, redan nu erbjuds på cirka 150 apotek? I det här avsnittet hör ni Anna Montgomery, disputerade apotekare och senior utredare på TLV, som är projektledare för regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster på apotek. Vad innebär regeringsuppdraget och hur arbetar TLV med det? Hur skiljer sig en farmaceutisk tjänst från...
Published 04/28/22
Vilken är egentligen den värsta felexpeditionen? Och varför är det inte hela världen om öppningsfarmaceuten råkar försova sig? I det här avsnittet möter ni receptarien Mathilda Larsen som har jobbat på distansapotek i flera år. Förutom att slå hål på många av Isabellas fördomar berättar Mathilda om utmaningar och fördelar med att jobba som farmaceut på distans. 
Published 03/31/22
Hur upptäcks ovanliga biverkningar? Vad är ett nationellt farmakovigilanssystem? Och vad är AMA som håller på att bildas i Afrika? I det här avsnittet hör ni apotekaren Anna Hegerius som arbetar på UMC (Uppsala Monitoring Centre). Förutom att berätta om sin roll på UMC, får ni höra om UMCs viktiga internationella uppdrag, hur en misstänkt biverkning utreds och varför det är så viktigt med nationella farmakovigilanssystem.    Det här avsnittet är producerat i samarbete med Sveriges...
Published 02/24/22
Visst vore det superbra om det fanns en databas som samlade frågeställningar från hälso- och sjukvårdspersonal. Tänk om vem som helst dessutom skulle kunna få ta del av svaren på dessa frågeställningar.  Vet ni vad!? Det kan ni, tack vare databasen Svelic.   Apotekaren Garshasbi Rana som jobbar på klinisk farmakologi inom Region Skåne berättar i det här avsnittet mer om Svelic och hur det är att utreda och formulera svar på frågor från hälso- och sjukvårdspersonal. Läkemedelsutredningarna...
Published 01/27/22
Varför kan ett bindestreck vara skillnad mellan liv och död? Och vad i FASS-texten om finasterid fick Isabella att glömma allt hon kan om blommor och bin? Receptarien Caroline Day är tillbaka i poddstolen och i det här avsnittet delar de båda farmaceuterna med sig av fallgropar och tokigheter som de har varit med om på apotek. 
Published 12/16/21
Apotekaren Maria Landgren tilldelades i september den fina utmärkelsen Årets Farmaceut med motiveringen. ”Maria är en uppskattad ledare i region Skåne. Sedan flera år har hon med ett tydligt driv, djup kunskap och bred erfarenhet hittat nya lösningar kring läkemedelsanvändning i den offentliga sektorn. Maria uppskattas för sin kapacitet och sin tydliga kommunikation. Under pandemin har hon tagit fram en nationell modell för läkemedelsinköp och även arbetat som en av Skånes två...
Published 11/25/21
Varför pratas det om svenska apotek på huvudkontoren på stora läkemedelsföretag i USA? För att möta ett ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor lanserade Sveriges Apoteksförening i februari 2021 Välvald, en konsumentguide  till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete. Vad innebär guiden och vilka krav måste läkemedelsföretagen uppnå för att få omfattas av Välvald? I det här avsnittet berättar Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på Sveriges...
Published 10/28/21
  Kan en inspektör från Läkemedelsverket ställa sig vid receptdisken för att genomföra en oannonserad inspektion? Kan en inspektör stänga ett apotek och i så fall på vilka grunder? Det här avsnittet gästas av apotekaren Johanna Östberg, apoteksinspektör på Läkemedelsverket. Johanna berättar mer om hur och varför Läkemedelsverket inspekterar apotek. Vilka avvikelser som är vanligast och hur de åtgärdas. Trots att det kan upplevas som jobbigt att bli inspekterad är det ett ypperligt...
Published 09/30/21
Varför följer 50 % av patienterna inte sin läkemedelsordination?  Joanne Fuller som gästar det här avsnittet är inte bara legitimerad receptarie, hon har även en magisterexamen i farmaci och doktorsexamen. Hon har ägnat sin yrkesverksamma karriär åt att forska om läkemedelsanvändning. Vad innebär egentligen  läkemedelsanvändning och hur skiljer det sig från compliance, adherence och följsamhet? Ni får höra om erfarenheter från apoteksgolvet men också från den forskning som Joanne har...
Published 05/27/21
  Vad fick Sara att lämna sin spännande karriär som apotekare och satsa på läkaryrket? Sara Kristersson är apotekare och har nyligen fått sin läkarexamen. I det här avsnittet berättar hon om sina erfarenheter som apotekare, främst inom Regulatory Affairs, men framförallt om det stora beslutet att läsa till läkare. Vad motiverade Sara att genomföra ytterligare en lång och svår utbildning? Hur löste hon praktiska utmaningar med till exempel ekonomi? Hur ser Sara på din framtida...
Published 04/29/21
1 maj träder lagen om Nationella Läkemedelslistan i kraft. Har du koll på vilka de stora förändringarna blir? Apotekaren Clary Holtendal har i tidigare avsnitt hållit er lyssnare uppdaterade på ämnet och ger oss nu en kort uppdatering. 
Published 04/28/21
  Vad har Trump gemensamt med Lex Maria? Och hur kommer det sig att kunden fick örondroppar expedierade till sina ögon? Det här avsnittet som handlar om felexpeditioner, gästas av Caroline Day, en oerhört kompetent receptarie som Isabella har haft nöjet att arbeta med. Felexpeditioner är ett viktigt ämne att prata om, därför delar både Caroline och Isabella med sig av sina erfarenheter, varnar för fallgropar, berättar om egna missöden och om vilka läxor de har lärt sig.  Det här avsnittet är...
Published 03/25/21
Vad innebär begreppet e-hälsa? Och varför är sportlovet räddat - trots att snön smält bort (åtminstone i Göteborg)? Apotekaren Aryoutha Asmar Talani är till vardags involverad i arbetet med nationellt ordnat införande av nya läkemedel på klinisk farmakologi, Region Östergötland. På fritiden driver hon det framgångsrika Instagram-kontot "Lilla Kemisten" där hon tillsammans med sina två döttrar utför enkla och roliga experiment, som hon delar med andra för att väcka barns intresse för...
Published 02/25/21
Hur bedöms en läkemedelsbehandling som kostnadseffektiv? Vad är det som gör att ett läkemedel inkluderas i förmånen? Kan ett generika läkemedel blir hur billigt eller dyrt som helst? Det här avsnittet av Farmaceutpodden gästas av apotekaren Niklas Hedberg, som idag är chefsfarmaceut på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, eller TLV, som vi oftast säger. Niklas har en lång erfarenhet av arbete på TLV och han berättar om myndighetens olika uppdrag och den lagstiftning som de jobbar mot. Vi...
Published 01/28/21
Vad skulle en TV-serie om ditt jobb handla om? Apotekaren Karla Bolbaran är aspirerande forensiker och kvalitetssamordnare på Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping.  Vad gör en forensiker? Vilka arbetsuppgifter har Karla? Vad har en polis för likheter med en läkare? Karla brinner för kvalitetsarbete och lyfter samtidigt flera egenskaper som hon tycker är unika och viktiga hos en farmaceut. Naturligtvis får hon också frågan om hennes arbetsdag är som ett avsnitt från CSI. Det spännande...
Published 12/17/20
Apotekaren Lars-Åke Söderlund tilldelades i september den fina utmärkelsen Årets Farmaceut. Han har en spännande karriär bakom sig och är idag ordförande i FIPs sektion för öppenvårdsfarmaci och i FIPs programkommitté.  Lars-Åke brinner för patientsäkerheten och han belyser vilken viktig roll apotek och farmaceuter har för att främja patientsäkerheten. Han delar med sig av många goda exempel från andra länder och diskuterar hur apoteksverksamheten skulle kunna utvecklas för att bättre stötta...
Published 11/26/20
  Kan en farmaceut skriva ut recept i England? Är det sant att kunder måste lista sig på ett apotek? Vad är ett "pre-registeration" prov och varför är det så viktigt? Apotekaren Sara Ahmed Osman flyttade till England med sin familj när hon var tonåring. Trots alla utmaningar med nytt land och språk beslutade sig Sara tidigt för att läsa till apotekare, vilket har motiverat henne genom hela studiegången. Idag jobbar Sara på öppenvårdsapotek och det märks tydligt hur mycket hon brinner för...
Published 10/29/20
Välkomna tillbaka till en ny säsong av Farmaceutpodden. Under den här årstiden är det många som ger sig ut i skog och mark för att plocka svamp. Men som ni säkert vet finns det i vår svenska fauna också giftiga svampar som ibland förväxlas med ätliga. Det här avsnittet gästas av Paula Hernandez, apotekare på Giftinformationscentralen. Paula beskriver hur det är att arbeta där och berättar mer om våra giftigaste svampar, vilka symtom de kan ge och hur en förgiftning eventuellt kan...
Published 09/24/20
  1 juni 2020 skulle lagen om Nationella Läkemedelslistan (NLL) träda i kraft. Tidigare i år berättade apotekaren Clary Holtendal för Farmaceutpodden om NLL, och i detta korta inslag uppdaterar hon oss om vad som händer med Nationella Läkemedelslistan just nu. 
Published 05/29/20
  I senaste avsnittet av Faramceutpodden hör ni apotekaren Helena Gustafsson berätta om sitt arbete på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Vilka ansvarsområden har Helena inom försvarsmakten? Vad gjorde Helena på insatsområdet i Afghanistan? Inför vilka utmaningar ställs Helena i sitt arbete för att säkra tillgången till läkemedel åt försvarsmakten? Vilken kompetens är meriterande för att kunna arbeta inom försvarsmakten? I det här avsnittet får du höra om annorlunda arbetsuppgifter i en...
Published 05/28/20
I senaste avsnittet av Farmaceutpodden möter ni Lennart Dencker, professor emeritus emer. i farmaceutisk toxikologi. Lennart har ägnat mycket av sin forskning åt att studera toxiska verkningsmekanismer för såväl retinoider som vissa tungmetaller.  Neurosedyn (talidomid), kommer oundvikligen på tal och vi pratar om varför så många barn drabbades innan åtgärder togs. Hur påverkades läkemedelsforskningen efter detta?  Lennart berättar också om en annan stor läkemedelskatastrof kopplad till en...
Published 04/30/20
I det här avsnittet av Farmaceutpodden möter ni apotekaren Srebrenka Dobrić som tog tjänstledigt från sitt arbete som adjunkt vid Uppsala Universitet för att volontärarbeta i Argentina. Srebrenka berättar om hur hon via Farmaceuter Utan Gränser i Argentina blev involverad i ett humanitärt projekt där läkemedel delas ut till kroniskt sjuka med diabetes typ II och högt blodtryck. Hon blir stationerad i den lilla staden Tres Isletas och möter en verklighet som skiljer sig mycket från den...
Published 03/26/20
  I det här avsnittet av Farmaceutpodden möter ni receptarierna Gun Bergström och Marita Pahapill, idag glada pensionärer men för dryga 50 år sedan, i början på sina långa yrkesliv. Både Gun och Marita började sina karriärer som apotekstekniker, Gun redan som 14-åring (!). Tack vare höga ambitioner och drömmar om att få ta ett större ansvar fick de, som många andra apotekstekniker på den tiden, chansen att läsa till receptarie. Deras driftighet och och motivation förde dem sedan vidare till...
Published 02/27/20