Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
شهریار شهیر برزگر
hoopoecast
هوپوکست پادکستی برای رشد فردی و آرامش؛ یسری حرفا هستن حال آدم رو لحظه ای خوب میکنن، اما ما در هوپوکست خواستیم حالتون رو عمیقا خوب کنیم. پس با ما همراه باشید. با ما در اینستاگرام همراه باشید: instagram ID: @hoopoecast
Listen now
Ratings & Reviews
4.6 stars from 53 ratings
هوپوکست
هوپوکست پادکست اموزنده و عالی هست
seyyedmuhamad via Apple Podcasts · United States of America · 07/16/20
Recent Episodes
انسان به دلیل عدم رشد روحی خود انسانهای دیگر را از بین میبرد و همین تصور را در مورد فرازمینیها دارد. آنگاه هرروز به خود میگوید پس چرا آنها خودشان را نشان نمیدهند؟ آنها خودشان را نشان نمیدهند چون انسانها هنوز خود را نشناخته اند.../نویسنده : شهریار شهیر برزگر/گوینده: حسین توکلی
Published 01/13/22
Published 01/13/22
در این قسمت خواهید دانست که شاید تمام مدت به بخش ناقص داستان نگاه می کردیم.../نویسنده : شهریار شهیر برزگر/گوینده: حسین توکلی
Published 12/23/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »