ตายแล้วไปไหน? ขอต้อนรับสู่ฟาร์มศพ | เล่าสยองรอบโลก EP5
Listen now
Description
ฟาร์มศพ คือศูนย์รวมร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยอย่างน่าสยดสยอง    เป้าประสงค์เป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัยและผลิตคลังข้อมูลที่ได้จากการเน่าเปื่อยของศพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน   สำหรับการสืบสวนเหตุอาชญากรรม การระบุวันเวลาที่เสียชีวิต ไปจนถึงการตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคล ตำรวจจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจากฟาร์มศพเหล่านี้
More Episodes
ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานการค้นพบโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่า “โอมิครอน”   นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับวิตก เพราะโอมิครอนมีตำแหน่งกลายพันธุ์ที่หนามโปรตีนมากถึง 32 ตำแหน่ง    ท่ามกลางจำนวนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...
Published 12/04/21
17 พฤศจิกายน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชายหญิงนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค   เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล กลายเป็นกระแสที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถกประเด็นกันในสังคม...
Published 11/27/21