S01E00 Квант физик 101
Listen now
Description
Хасаа, Алтак, Билгүүн гурав нэгэн газар хурав, тэгээд квантын талаар хэдэн юм бурав.
More Episodes
Доктор Ц. Гантөмөр, Гансүх нарын хамтаар Хасаа болон Билгүүн нар Хар нүхэн дотроос мэндчилж байна... 
Published 10/23/20
Published 10/23/20
...ьн насцлиря  ТЕНЕТ  рөдгичӨ  жазлуу шааграМ  ТЕНЕТ ран тгироЗ аасаХ нүүглиБ аннаД
Published 10/08/20