S00E02 Nobel, Black Hole, GW...
Listen now
Description
Доктор Ц. Гантөмөр, Гансүх нарын хамтаар Хасаа болон Билгүүн нар Хар нүхэн дотроос мэндчилж байна... 
More Episodes
Published 10/23/20
...ьн насцлиря  ТЕНЕТ  рөдгичӨ  жазлуу шааграМ  ТЕНЕТ ран тгироЗ аасаХ нүүглиБ аннаД
Published 10/08/20
Хасаа, Алтак, Билгүүн гурав нэгэн газар хурав, тэгээд квантын талаар хэдэн юм бурав.
Published 09/15/20