#Journeyประเทศไทย EP.15 มารู้จักจังหวัดทางภาคใต้ จังหวัดปัตตานี พัทลุง พังงา และจังหวัดภูเก็ต ไปด
Listen now
Description
#Jurneyประเทศไทย EP.15 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคใต้  จังหวัดปัตตานี พัทลุง พังงา และจังหวัดภูเก็ต ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร
More Episodes
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 4 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/03/20
Published 06/03/20
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 3 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/01/20