Episodes
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 4 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/03/20
Published 06/03/20
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 3 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/01/20
#Journeyประเทศไทย EP.17 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 10 จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง 
Published 05/31/20
#Jurneyประเทศไทย EP.16 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคใต้  จังหวัดยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร
Published 05/31/20
#Jurneyประเทศไทย EP.15 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคใต้  จังหวัดปัตตานี พัทลุง พังงา และจังหวัดภูเก็ต ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร
Published 05/30/20
#Jurneyประเทศไทย EP.14 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร
Published 05/29/20
#Jurneyประเทศไทย EP.13 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และจังหวัดสระแก้ว ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร 
Published 05/28/20
#Jurneyประเทศไทย EP.12 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 22 จังหวัดทางภาคกลาง
Published 05/26/20
#Jurneyประเทศไทย EP.11 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคกลาง จังหวัดอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 22 จังหวัดทางภาคกลาง
Published 05/25/20
#Jurneyประเทศไทย EP.10 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคกลาง จังหวัดนครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 22 จังหวัดทางภาคกลาง
Published 05/24/20
#Jurneyประเทศไทย EP.9 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคกลาง กรุงเทพมหานครฯ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชัยนาท ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 22 จังหวัดทางภาคกลาง
Published 05/24/20
#Jurneyประเทศไทย EP.8 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคอีสาน จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดบึงกาฬ ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 20 จังหวัดทางภาคอีสาน
Published 05/23/20
#Jurneyประเทศไทย EP.7 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ และจังหวัดหนองคาย ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 20 จังหวัดทางภาคอีสาน
Published 05/21/20
#Jurneyประเทศไทย EP.6 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 20 จังหวัดทางภาคอีสาน
Published 05/21/20
#Jurneyประเทศไทย EP.5 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดนครพนม ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 20 จังหวัดทางภาคอีสาน
Published 05/19/20
#Jurneyประเทศไทย EP.4 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับ จังหวัด เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 17 จังหวัดทางภาคเหนือ
Published 05/18/20
#Jurneyประเทศไทย EP.3 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับ จังหวัด นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร และ จังหวัดพิษณุโลก ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 17 จังหวัดทางภาคเหนือ
Published 05/17/20
#Jurneyประเทศไทย EP.2 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ และ จังหวัดตาก ว่าคำขวัญประจำจังหวัดกันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในจำนวน 17 จังหวัดทางภาคเหนือ
Published 05/16/20
#Jurneyประเทศไทย EP.1 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับ 77 จังหวัดของประเทศไทยว่ามีจังหวัดอะไรบ้าง และจะพาไปรู้จัดกับจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกัน
Published 05/12/20
ครั้งแรกกับการทำ podcast เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดีๆ 
Published 05/10/20