#Journeyประเทศไทย EP.13 มารู้จักจังหวัดทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และจังหวั
Listen now
Description
#Jurneyประเทศไทย EP.13 วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และจังหวัดสระแก้ว ว่าคำขวัญประจำจังหวัดว่ากันอย่างไร และมีที่มาที่ไปอย่างไร 
More Episodes
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 4 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/03/20
Published 06/03/20
#Journeyประเทศไทย EP.18 เราจะมาแชร์ข้อมูลของ 3 ใน 10  จังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย ในปี 2020 นี้ว่ามีจังหวัดใดบ้าง ที่จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องรู้สึกว่าต้องเดินทางไปสักครั้ง
Published 06/01/20