Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Kim Tin Group
Trạm cảm xúc
"Trạm cảm xúc" là nơi câp nhật những thông tin mới nhất, những câu chuyện hay nhất của Tập đoàn Kim Tín.
Listen now
Recent Episodes
Qua 10 kỳ podcast trò chuyện cùng BDA chuyển đổi số, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện thú vị đằng sau quá trình thực hiện dự án từ nhiều nhóm nghiệp vụ khác nhau từ phân hệ bán hàng SD, phân hệ tài chính FICO, phân hệ sản xuất PP, phân hệ MES,.. Và câu chuyện được đề cập hôm nay sẽ là cái...
Published 11/05/21
Các thành viên của BDA Chuyển đổi số đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ Giai đoạn 2 – Thiết kế, xây dựng các giải pháp, hướng đến Go-live hệ thống SAP S4/HANA vào ngày 01/01/2022. Đối với nhóm sản xuất VLH, Cty CP Kim Tín Hưng Yên và CN Cty CP Tập đoàn Kim Tín có nhiều nét tương đồng với nhau. Tuy...
Published 10/29/21
Published 10/29/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »