Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Ata Özdemirci
Uygarlık Tarihi Dersleri
Ata Özdemirci
Prof. Dr. Ata Özdemirci - Uygarlık Tarihi Dersleri İnsanlık tarihinden siyaset felsefesine, genlerimizin doğasından bilim tarihine, paranın hikâyesinden ezoterik dinlere, varlık felsefesinden araştırma yöntemlerine pek çok konuyu güncel araştırmalar eşliğinde inceleyen ve sade bir dille aktaran bu podcast, samimi üslubuyla bilinenler, unutulup tozlananlar ve yeni keşfedilenler arasında sıcak bir denge kurmaya çalışarak, bilim, felsefe ve araştırmadan zevk duyan dinleyicilerle buluşmayı hedeflemektedir.
Listen now
Recent Episodes
* Veri Kodlama Sistemi * Tanımlayıcı İstatistikler * Faktör Analizi * Güvenilirlik Analizi * Faktör Ortalamaları * Normal Dağılım Analizleri * Analiz İçin Uygun Testin Seçimi * Hipotez Testlerinin Yapılması
Published 06/10/21
* Literatür Tarama * Taslak Maddelerin Oluşturulması * Kapsam (Görünüş) Geçerliliği * Pilot Uygulama * Güvenilirlik Analizleri (İstikrar ve İç Tutarlılık) * Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri (EFA ve CFA) * Yapı Geçerliliği (Örtüşme ve Ayrışma Geçerliliği) * Kriter Geçerliliği (Uyum...
Published 06/02/21
* Hipotez oluşturma * Ekolojik yanılgı * İndirgemecilik hatası * Araştırma hipotezi (H1) * İstatistiksel hipotez (H0) * İlişki hipotezleri * Farklılık hipotezleri * Keşifsel araştırmalar * Tanımlayıcı araştırmalar * Açıklayıcı (hipotez içeren) araştırmalar
Published 06/02/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »