พูดอย่างไรไม่ให้ดูก้าวร้าว? 3 สิ่งที่ต้องระวังในการสื่อสาร | 5M EP.1769
Listen now
Description
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon  ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”) . มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างคนที่กล้าพูดกับคนที่ก้าวร้าว และหลายครั้งการสื่อสารที่ไม่ระมัดระวัง ก็ทำให้คนที่แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา กลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าวในสายตาของคนอื่น โดยพอดแคสต์ 5M ในวันนี้จะพูดเรื่อง 3 องค์ประกอบที่จำเป็นในการสื่อสาร ได้แก่ Pitch Power และ Pace ซึ่งจะทำให้เราแสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่ดูก้าวร้าวจนเกินไป . . #selfdevelopment #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
More Episodes
Published 04/12/24
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”).Respect for each other is the important thing that makes humans able to live together happily as citizens in society. It is an important part of both personal life and work....
Published 04/12/24
สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”).บางครั้งเราก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดี แต่ในบางครั้ง ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ต้องลองผิดลองถูก และต้องได้ลองใช้ชีวิตจนกว่าจะรู้ซึ้งก่อน เราถึงจะเข้าใจว่า ‘ชีวิตคืออะไร?’ โดยพอดแคสต์ 5M...
Published 04/11/24