Udokumenteret og politisk farvet dækning af prgf. 5 stk. 2 debatten
Indslaget i afsnit #84 er et virkelig ringe og ukritisk viderebringelse af politiske og direkte urigtige oplysninger og påstande om ejendomsaktørernes anvendelse af prgf. 5 stk. 2 ved lejlighedsmodernisering. Redaktionen må antage at aktører på det danske ejendomsmarked mangler kompetencer til at korrigere for de påståede negative effekter, hvis lejefastsættelsen på moderniserede lejlighed tilsidesættes/nedsættes af et huslejenævn. Påstanden om at en navngiven aktør har opkøbt 160 ejendomme med henblik på at videresælge med høj gevinst efter kort tidshorisont er både en fornærmelse overfor de professionelle aktører på det danske for investeringsejendomme og udokumenteret. Det ville klæde redaktionen at underbygge en så væsentlig påstand med dokumentation for tidligere sådanne tranktioner inkl. nummerisk omfang. Derudover omtales den fremlagte redegørelse som DJØF lignende (nedgørende). Den kompetente redaktion havde fremhævet at det grundlæggende problem omkring ejendomme underlagt omkostningsbestemt husleje, er den mangeårige Socialdemokratiske fritagelse af huslejeniveauet for at følge inflationen, hvilket har medført at manglende incitament til at foretage boligforbedringer både generelt og med fokus på klima/miljømæssige forbedringer. Redaktionen selvstændige politiske agenda gennemsyrer hele indslaget, på grundlag af undladelser og inkompetence. Det kan anbefales at læse til baggrundsviden fra de mange rådgivere, administratorer og ejendomsaktører publiceret de seneste mere end 6 måneder.
Peter EN via Apple Podcasts · Denmark · 11/02/19
More reviews of FINANS Podcast
Jeg har lyttet bundlinjen siden første episode, aldrig misset et afsnit. Men jeg må simpelthen sige, at niveauet efterhånden er blevet meget lavt. Tabet at Barsø som vært var skidt, men efter Søren linding er stoppet, så er kvaliteten droppet. Jeg oplever slet ikke at få kvalificeret analyser...Read full review »
Agent Århus via Apple Podcasts · Denmark · 12/05/20
Et af 2 faste erhvervspodcast som jeg trofast følger og glæder mig til at høre hver uge (den anden er DR’s “Følg Pengene”). Barsøe gør det fantastisk som vært og anker, Heide Mortensen er skarp og humoristisk og Linding giver gode indsigter.
Søren Haldes via Apple Podcasts · Denmark · 10/11/19
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »