เพชฌฆาตเงียบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs by หมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]
Listen now
Description
✨ตอน เพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔" กับ หมอแอมป์ (นพ.ตนุพล วิรุฬหการญ) ✨🤩 [🎙𝑫𝒓.𝑨𝒎𝒑 𝑷𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕] 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO) ฟังเรื่องเพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวเรากับคุณหมอแอมป์ ให้ติดตามกันถึงภัยร้าย 𝑵𝑪𝑫𝒔 ต่อประชากรโลกและประชากรไทย สถิติการเสียชีวิตและการเกิดโรค𝑵𝑪𝑫𝒔 รวมถึงแนวทางในการป้องกันโรค𝑵𝑪𝑫𝒔 ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง 📍แหล่งอ้างอิง (References) : 1. Noncommunicable diseases progress monitor 2022. Geneva: World Health Organization; 2022 2. World Health Organization and the United Nations Development Programme. โรคโควิด 19 และปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง [อินเทอร์เน็ต].World Health Organization; 2564 [เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2565].เข้าถึงได้จาก: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/thailand/ncds/uniatf_policy-brief_ncds-and-covid_final_th.pdf?sfvrsn=5c166f07_3 3. Dietz W, Santos-Burgoa C. Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality. Obesity. 2020. 4. World Health Organization. (2018). Noncommunicable diseases country profiles 2018. 5. World Health Organization. (1998). Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO: Geneva, Switzerland. 6. Chooi YC, Ding C, Magkos F. The epidemiology of obesity. Metabolism. 2019;92:6-10. 7. Tomlinson DJ, Erskine RM, Morse CI, Onambélé GL. Body fat percentage, body mass index, fat mass index and the ageing bone: their singular and combined roles linked to physical activity and diet. Nutrients. 2019;11(1):195. 8. World Health Organization. (2016). Global Health Observatory (GHO) data: Obesity. Available from : https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ncd-risk-factors 2016;17. 9. 2. หนังสือเอกสารเผยแพร่ ไร้พุง ลดโรค กินถูกส่วน 2:1:1 โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงได้จาก: https://detudomhospital.org/hospital-detudom/web/uploads/general/20170916041404.pdf
More Episodes
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.4 เรื่อง การออกกำลังกายของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 10/10/22
Published 10/10/22
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.3 เรื่อง การดูแลผิวพรรณของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 06/11/22