Episodes
Kuşku ve Gerçek programının ikinci bölümünde John Locke'un tasarımcı gerçekçi felsefesini ve bu felsefeye yönelik eleştirileri değerlendirdik. 
Published 08/15/21
Bu bölümde yalın gerçekçi felsefenin savunduğu deneysel bilgi kuramını inceledik. 
Published 08/04/21
Epistemoloji serimizde modern döneme geldik. Modern döneme de onu başlatan Descartes konuşarak başlıyoruz. 
Published 07/15/21
Bu programımızda İslam Felsefesi konusu içerisinde bilgi konusunu ele aldık. Konu peygamberin sahip olduğu hayal gücü ve filozofun sahip olduğu akıl yetisi ilişkisi, Gazzali'nin kullandığı yöntemsel kuşkuculuk ilişkisi içerisinde anlatıldı. 
Published 06/15/21
Programımızda Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefede bilgi konusunu ele aldık. Program içerisinde bahsedilmiş ama ayrıntılı değinilmemiş konuları ve adı geçen filozofların yaşadığı tarihler ve felsefelerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi program notlarından takip edebilirsiniz. 
Published 03/06/21
Helenistik dönem okulları Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik okullarında bilginin nasıl incelendiğini konuştuk. 
Published 02/04/21
Bu programda bilgi felsefesi serimizin tarihsel yolculuğunun bir sonraki durağı olan Aristoteles'i inceliyoruz. 
Published 01/26/21
Bu programımızda Sokrates ve Platon'da bilgi felsefesinin nasıl ele alındığını konuşuyoruz.
Published 01/17/21
Bilgi felsefesi serimize bir giriş yaptıktan sonra bu felsefenin izini doğa filozoflarından itibaren süreceğimiz yeni bir bölüme geçtik.
Published 10/27/20
Bu programda bilgi felsefesinde akımlarda belirleyici unsur olan bilginin kaynaklarından sonuncusunu, sezgiciliği konuşuyoruz.
Published 09/18/20
Son iki programda konuştuğumuz bilgi kaynağı anlayışlarından empirizm ve rasyonalizmin birarada ele alındığı, bir nevi uzlaştırma ürünü olan sentezci yaklaşımı konuşuyoruz. 
Published 08/13/20
Bilgi felsefesi serimize devam ediyor ve bu programımızda bilgi felsefesi akımlarından rasyonalizm (akılcılık, usçuluk) akımlarını konuşuyoruz. 
Published 08/06/20
Bu programımızda bilgi felsefesi akımlarında belirleyici unsur olan bilginin kaynağı tartışmasının deneyciler tarafının argümanlarını konuşuyoruz. 
Published 07/29/20
Bu programımızda epistemoloji akımlarından kuşkuculuk hakkında konuşuyoruz. Kuşkuculukla ilgili argümanların bir çoğu için helenistik dönem Septikler Okulu programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 05/24/20
Felsefe tarihine biraz ara verip önemli bir sistematik felsefe disiplini olan epistemoloji hakkında bir seriye başlıyoruz. Bu programda bilgi felsefesinin temel kavramlarını ele alarak seriye bir giriş yapıyoruz.
Published 05/13/20
Bu bölümde modern bilimi doğuran Rönesans dönemi doğa felsefesi ve takip eden bilimsel yöntemlerdeki gelişmeleri konuştuk.
Published 04/13/20
Rönesans serimizin ikinci bölümünde Reformlar adıyla bilinen din alanındaki gelişmeler ve devlet anlayışını değiştiren hukuk ve devlet felsefesi gelişmelerine odaklanıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız. 
Published 03/14/20
Bu serimizde Rönesans'ı sanat ve felsefe, din ve devlet ve bilimsel gelişmeler olarak üç programda ele alıyoruz. Sanat ve Felsefe alanındaki gelişmeler programımızın notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
Published 03/01/20
Ortaçağ serimizin ikinci programında Patristik Felsefe, İslam Felsefesi ve Skolastik Felsefenin genel özelliklerini ve etkili olmuş isimleri konuşuyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 01/23/20
Ortaçağ felsefesinin özelliklerini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 01/14/20
Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi çeşitli dönemler veya konuları işledikten sonra konunun uzmanı akademik filozoflarla program yapma çabalarımız devam ediyor. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversite Felsefe Bölümünde görevli Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem ve Yeni-Platoncu felsefeyi konuşup Ortaçağ Felsefesine de giriş yapmış olduk. Bu programda sorduğumuz sorular şunlar: 1. Felsefe tarihçilerinin yaptığı sınıflandırmada genellikle helenistik dönem ayrı olarak ele alınır ve...
Published 12/28/19
Bu programımızda Plotinos'un Sanat ve Ahlak felsefelerini konuşuyor sonra da takipçileri olan Yeni-Platonculara kısaca değiniyoruz. Bu programla beraber ilkçağ felsefe tarihini bitirmiş oluyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 12/16/19
Plotinos metafiziğinde tinsel dünyayı oluşturan üç hipostaz olan Bir, Akıl ve Ruh hakkında konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 12/01/19
Plotinos serisi devam ediyor. Bu programda onun metafiziğindeki varlık hiyerarşisinin zeminini oluşturan madde ve maddenin oluşturduğu doğayı konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
Published 11/21/19