19: Samisk turism - om globalisering, urfolksturism och kulturell distans.
Listen now
Description
Du lyssnar på det nittonde avsnittet av kulturgeografipodden. Professorn i kulturgeografi Dieter Müller berättar om sin forskning kring turism, hur vi forskar och framförallt om samisk turism. Jonathan Borggren lyssnar och ställer frågor. Avsnittet handlar bland annat om medvetenhet om stereotyper i yrkesutövning. Finns det ekonomiska incitament att spela på den traditionella bilden av samer? Du tänker kanske på julmarknaden på Liseberg. Den enda gång många sörlänningar får stifta bekantskap med Europas enda urbefolkning. Vidare diskuteras vilka faktorer som påverkar samernas näringsverksamheter. Hur balanserar man bilden av det primitiva, exempelvis i samband med UNESCO's besök vid Laponia, med det moderna? Och hur har stereotypa bilder av samisk kultur använts i marknadsföringen av Norrland? Hur kan det komma sig att tyska skolelever har bättre kunskaper om samisk kultur än dess svenska motsvarighet? Vad spelar kulturell distans för roll i detta? Också om vad vi gör som forskare när vi väljer ett tema. Skapar vi en exotifiering när vi fokuserar på skillnader? Foto: Jonathan Borggren Avsnittet inspelat i Umeå 27 april 2017. Följ oss på Instagram och på Facebook. Kulturgeografipodden produceras med stöd av Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia.  
More Episodes
Med Jonathan Borggren och Tenneh Kjellsson, fd kulturgeografistudent. Tenneh Kjellsson läste turismprogrammet i Umeå och fortsatte därefter ut i arbetslivet. Under resans gång har hon fått prova på hur det är att vara kulturgeograf och stolt över det när få hört talas om ämnet. Samtidigt så...
Published 05/17/17
Lektorn i kulturgeografi Marco Eimermann berättar för Jonathan Borggren om sin forskning på holländska familjer som flyttat till Sverige av livsstilsskäl. Vad innebär det att flytta av livsstilsskäl och blev det som man tänkt sig? Stannade de kvar i Bergslagen eller återvände de? Är det skamfullt...
Published 04/28/17
Du lyssnar på det sjuttonde avsnittet av kulturgeografipodden. Podden där intressanta människor får berätta viktiga saker om vårt samhälle och vår tid. Idag pratar Jonathan Borggren med Wille Valkeaoja, till vardags bla i podden Tyngre Rubriker. Hur går det till när forskning blir rubriker och...
Published 04/09/17