درود
درود بر شما عالی عالی
mortezasepasian via Apple Podcasts · United States of America · 01/18/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
Actually when You first see the title (Reading Ferdowsi) it comes to mind that this is another Podcast which is not comprehensible for all; I have to say this is not like that, unlike what occurs to mind ! A beautiful voice which can transfer passion and patience. An amazing mix and edit and of...Read full review »
actrisand via Apple Podcasts · United States of America · 10/04/18
درود بر استاد خادم شما شایسته قدردانی فراوان هستید
روحانی via Apple Podcasts · United States of America · 11/17/18
در این پادکست شاهنامه بسیار لذت بخش و دلنشین روایت میشه. دلم می خواد شب و روز گوش بدم. تن صدای آقای خادم و لحن خواندنشون حس و حال خوبی به داستان میده. بیش باد.
Shadishad via Apple Podcasts · Canada · 10/19/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »