امیرخان خادم گوهری از سرزمین فرهنگ خیز ایران
با درود هزاران سپاس برای مردی که با عشق، حوصله و دانش بسیار یکی از متون سخت ادبیات پارسی را برای ایرانیان با صدای دلنشین خود به جای گذاشت. فردوسی پاکزاد تنها شاعری از بزرگان شعر و ادب ایران بود که هرگز شهامت شناخت او را نیافتم و این فرصتی بی بدیل بود که با صدای گرم شما با این گنجینه هویت ایرانی آشنا شدم و فراموش ناشدنی ست. به عنوان پیشنهاد امیدوارم با یک اثر جنبی در بخش شاهنامه پژوهی با تکیه بر تفسیر شاهنامه و تاثیرات فرهنگی و ملی سترگ این اثر در گذرنای تاریخ بر ملت ایران دوباره بازگردید و تا این چشمه دانش و خرد همچنان پرتراوش بماند و ذوق یادگیری ما مستدام.
Khosrow via Apple Podcasts · United States of America · 10/13/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
مدتها بود منتظر چنین چیزی بودم! ممنون و دست مریزاد
Soud moham via Apple Podcasts · Australia · 09/04/18
بینظیر و فوق العاده 👌🏻👌🏻👌🏻 دست مریزاد 👏🏻👏🏻👏🏻
Dr.Armanish via Apple Podcasts · United States of America · 09/30/18
كارتون فوق العادست
inaziiii via Apple Podcasts · United States of America · 11/22/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »