👍
سلام من از قسمت ۲۴ دارم قسمتهای قبل را چطور میتونم داشته باشم
niki/**** via Apple Podcasts · United States of America · 10/10/18
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
صدای دلنشین و لحن عالیتون جز روتین روزمره ما شده ♥️♥️ پایدار باشین👏🏼👏🏼
AylarD via Apple Podcasts · Australia · 10/04/18
منو به یکی از بزرگترین آرزوهام رسوندی آفرین و درود و سپاس
Sadsi via Apple Podcasts · United States of America · 10/15/18
ازین بهتر نمیشه ،گوش‌دادن به این مجموعه برای هر فارسی زبانی توصیه میشه.
بهترین via Apple Podcasts · Australia · 10/15/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »