Yêu Lấy Những Điều Khác Biệt - Tri kỷ cảm xúc #230
Listen now
Description
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video Bài này không phủ nhận những luận điểm trước đây tôi đã nói về mối quan hệ và sự khác biệt quan điểm trong đời sống. Xin hãy nghe kỹ và để ý hoàn cảnh trong từng ví dụ.
More Episodes
Published 06/26/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 06/26/22
🔴 Xem phiên bản video:  https://w5n.co/tkcx-video
Published 06/19/22