โคธชาดก ชาดกว่าด้วย ฤาษีหลอกกินเหี้ย
Listen now
Description
โคธชาดก ชาดกว่าด้วย ฤาษีหลอกกินเหี้ย
More Episodes
มหาอุกกุสชาดก  ชาดกว่าด้วย  การผูกมิตร
Published 12/06/22
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 12/04/22