ธรรมบท EP.45-กล้าเพียงดังกา
Listen now
Description
กล้าเพียงดังกา 
More Episodes
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 03/19/23
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 143
Published 03/15/23