Episodes
Kære lytter. Programmet holder pause, men vender snart stærkt tilbage. Vi beder om tålmodighed og anbefaler, at I i mellemtiden læser noget Nietzsche. Det burde holde humøret oppe. Venlig hilsen P1.
Published 01/30/23
Published 01/30/23
"Nødvendighedens jernhånd der ryster tilfældighedens raflebæger, spiller sit spil uendeligt i tid" - skrev Friedrich Nietzsche i 1874. Og vi kan ikke sige os fri for, at meget af hvad der sker i vores liv, er tilfældigt. Meget falder ikke ud på en bestemt måde af nogle helt specifikke årsager eller af en særlig nødvendighed. Både livet og kunsten er fulde af tilfældigheder; nogle gange er de styret, andre gange er de helt og aldeles arbitrære. Og hvad gør det ved vores oplevelse af kontrol i...
Published 12/12/22
Er "race" født af "racisme", eller er racisme vokset frem pga. race? Filosoffen og litteraturteoretikeren, Edward Said, sagde: "Ingen, i dag, er kun én ting ... Som mennesker skaber deres historie, skaber de også deres kulturer og etniske identiteter" Genetisk set er vi ALLE 99,9% ENS, og det er typisk kun de synlige forskelle i hudfarve, hårtype, ansigtstræk o. lign., der bestemmer racialiseringen - sammen med fordomme og frygt for, at det vi selv holder af og plejer, bliver udfordret. Her...
Published 12/05/22
"Lang levetid er ikke blot en ophobning af år; det er en radikal ændring af vores forhold til livet ..." Sådan begynder et citat af den franske filosof, Pascal Bruckner, som er optaget af vores forståelse af livet og dets faser - især den, vi kalder alderdom. For levetiden stiger, og vi får det bedre som ældre, men vores forestilling om at blive dét, er ... sorry, forældet! Senior, ældre eller gammel er idag i høj grad blevet lig med marathon, dating og festival. Medvirkende: Aske Juul...
Published 11/28/22
"Kvinden har ret til at bestige skafottet; hun skal (derfor) også have ret til at bestige talerstolen: forudsat at hendes ytringer ikke forstyrrer den offentlige orden." Det skrev Olympe De Gouges, i 1791, mens flammerne fra Den Franske Revolution stadig stod i kampen for frihed, lighed og broderskab, og nogen oplevede den offentlige orden som forstyrret. Små 150 år senere, i 1940, skrev PH "Man binder os på mund og hånd - men man kan ikke binde ånd", netop som nazisterne havde besat...
Published 11/21/22
"Det er nu kommet så vidt med det helt igennem omsiggribende - men mere eller mindre varme - fællesskab mellem jordens folk, at en retskrænkelse der foretages et sted på jorden, vil blive følt af alle." Ordene er helt tilbage fra 1795 (!) og er formuleret af filosoffen, Immanuel Kant, men mange vil nok også nikke genkendende til det han siger, i dag. Inden for bl.a. Europa, og måske især EU, har ret og uret, og beslutninger taget ét sted, ofte konsekvenser flere andre steder. Fællesskab er...
Published 11/07/22
Somme tider kan man gribe sig selv at være i gang med et eller andet, og være helt optaget af det og pludselig opdage, at der er gået ikke en halv time, men 2-3 timer. I 1996 skrev den ungarske psykologiprofessor, Mihaly Csikszentmihalyi, at "You can be in flow without being creative, but you can't be creative without being in flow.", med kreativitet som bredt defineret felt, der rummer både leg, arbejde og almindelige hverdagsaktiviteter. Flow beskrives som meningsfuld selvforglemmelse, og...
Published 10/31/22
"Today a story is not told it's sold." skrev indiske Amit Abraham i 2004. En historie skal ikke fortælles, den skal sælges. Det er bl.a. derfor politikere og store virksomheder har spindoktorer og kommunikationsafdelinger. Men når budskaber og meninger bliver solgt, som de gør, så oplever vi, at det bliver nærmest umuligt at vurdere, hvad der er virkelighed, og hvad der er spin - eller måske endda løgn. Medvirkende: Lea Korsgaard chefredaktør og medstifter af Zetland. Vincent Hendricks...
Published 10/24/22
"Al straf er ondskab; al straf er ond i sig selv", det skrev den engelske oplysningsfilosof, Jeremy Bentham i 1789. Bentham udtænkte sidenhen det såkaldte Panoptikon fængsel, hvor få kunne overvåge mange, hele tiden. Når nogen har forbrudt sig mod os - forbrudt sig mod vores lov - bliver de straffet. Vi dømmer dem skyldige, finder en passende straf og tildeler den i et passende omfang. Håber vi. Og hvad er bedst - for samfundet, retsfølelsen, forbryderen; kort og kontant offentlig piskning...
Published 10/10/22
"Vi former vores redskaber, og dernæst former vores redskaber os" Disse ord tilskrives ofte den canadiske filosof og medieteoretiker, Marshall McLuhan. Og når vores råderum og muligheder ændres, fordi vi får nye redskaber, så ændres vores moralske forståelse af verden. Så er der pludselig handlinger som ikke går an længere, eller handlinger som vi synes vi kan tillade os, selvom de førhen var moralsk forkastelige. Det gælder i høj grad vores nye teknologiske, digitale hjælpemidler; herunder...
Published 10/03/22
"Hvem kan jeg overhovedet anerkende som fjende? Åbenlyst kun den, der kan stille spørgsmål ved mig. Og hvem kan virkelig gøre det? Kun mig selv. Eller min broder. Den anden viser sig som min broder, og broderen viser sig som min fjende." Den tyske jurist (og nazist), Carl Schmitt, skrev dette i 1950, men også i 2022 må vi se på, hvordan vi hader andre og indgår i fjendskaber. Om vi hader russere, klimafornægtere, woke bevægelsen, nabostammen eller besættelsesmagten, og hvad der skal til for...
Published 09/26/22
" Vælg dine personlige præsentationer omhyggeligt, for det, der begynder som en maske, kan ende med at blive dit ansigt." siger den canadisk-amerikanske filosof og sociolog Erving Goffman. Og man kan supplere med filosoffen, Hannah Arendt, som siger "Ingenting og ingen eksisterer i denne verden, hvis væren ikke forudsætter en beskuer". Vi lever i stadigt stigende grad vores liv gennem skærme; online møder og smartphones med diverse platforme, som vi ses og kommunikerer på. Men hvor meget...
Published 09/19/22
" Ved at forstørre og forgrove kan [patologien] gøre os opmærksom på normale forhold, der ellers ville være undgået vores opmærksomhed. Hvor den viser os et brud eller revne, vil der normalt være en struktur til stede." Sigmund Freud viste os vej ind i dele af den menneskelige psyke, som vi førhen ikke havde haft indsigt i. Han viste os, at sindssygen potentielt er til stede i os alle, hvis normale strukturer pludselig slår revner eller går itu. Medvirkende: Brian Benjamin Hansen phd. og...
Published 09/12/22
"Mennesket fødes frit, men overalt er det i lænker". Sådan skrev Jean-Jacques Rousseau i sit værk, "Samfundspagten" fra 1762. I moderne samfund underlægger vi os de stærkes ret, og deri ligger også en indskrænkelse af vores frihed. Autoritet og fysisk magtudøvelse kan imidlertid ikke indskrænke menneskets moralske frihed, mener Rousseau - det kan ikke etablere pligt eller lyst. Og det at magthavere kan tvinge andre til noget, fysisk, er heller ikke det samme som, at de er berettigede til...
Published 09/05/22
"De fleste luksus og mange såkaldte bekvemmeligheder i livet er ikke blot ikke uundværlige, men positive hindringer for menneskehedens ophøjelse", skrev den amerikanske filosof og dissident, H.D. Thoreau, i 1854 i bogen "Walden; or, Life in the Woods". Og vores luksusvaner og bekvemmeligheder er en stor del af det, vi nok er nødt til at gå efter i sømmene for at afhjælpe de aktuelle klimaudfordringer, bl.a. ud fra etiske og eksistentielle overvejelser. Medvirkende: Benjamin Christensen, phd....
Published 08/29/22
"En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som det er muligt at begå inden for et begrænset område." Det sagde atomfysikeren - og mange tøver ikke med også at kalde ham filosof - Niels Bohr, og dermed pegede han på essensen af grundforskning, nemlig at for at vide mere om verden, er vi nødt til hele tiden at stille spørgsmål der afføder nye spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Også spørgsmål som sidenhen viser sig at være vanvittige, hvis ikke vanvittigt gode. Bohr sagde også: "Vi...
Published 08/22/22
En gang havde mennesket ingen glæder. Kun arbejde, mad, fordøjelse og søvn. Dag ud og dag ind. Men en dag lærte mennesket at feste! Mennesket lærte at feste af dyrene: "[Ørnen sagde til jægeren], Jeg vil dræbe dig, hvis du ikke vil love mig, at I vil holde sangfester, når du kommer hjem. Vil du, eller vil du ikke?" [Og] i takt til trommeslagene lod [menneskene] arme og ben følge sangene i kåde hop, i overgivne vridninger af kroppen." Det fremgår af et inuit-sagn genfortalt af den store,...
Published 08/15/22
"Teknologi er i sin essens noget, som mennesket ikke kan mestre på egen hånd. Moderne teknologi er ikke et værktøj og har intet med værktøj at gøre", sagde Martin Heidegger i 1966. I 1885 skrev Nietzsche: "Det, der er fantastisk ved mennesket, er, at det er en bro og ikke et mål: det, der kan elskes ved mennesket, er, at det er en overgang og en undergang." Begge taler ind i udvikling, hvor computerteknologi har potentialet til at overflødiggøre mennesket af kød og blod og gøre os til ren...
Published 08/08/22
"Det er ikke ønskværdigt at kultivere respekt for loven, men snarere for det rette. Den eneste forpligtelse, som jeg således har ret til at påtage mig, er på hvilket som helst tidspunkt at gøre det, som jeg mener, er det rette." Sådan skrev Henry David Thoreau i 1849 i teksten "Civil Ulydighed", og begrebet blev født. Hvis man kigger på historien, har mange store mennesker brudt loven for at få retfærdigheden frem; suffragetterne, Gandhi, Rosa Parks. Hvornår kan man retfærdiggøre at bryde...
Published 06/27/22
"Kærlighed er den ekstremt svære erkendelse, at noget andet end en selv er virkeligt. Kærlighed, og dermed også kunst og moral, er opdagelsen af virkeligheden." Sådan sagde den britiske filosof og romanforfatter Iris Murdoch (1919-1999). Når vi taler om godt og ondt, rigtigt og forkert, er vi inden for etik og moral. Vi taler om pligt, skyld, frihed, dyd og integritet. Men ikke om kærlighed - forelskelse, parforhold og nære familierelationer? For Murdoch var spørgsmålet om moral og kærlighed...
Published 06/20/22
" Er det kroppen, der føler smerte? Hvis nogen har ondt i hånden, så siger hånden ikke til og man trøster ikke hånden, men den der lider: man kigger vedkommende i øjnene." Ordene er filosoffen, Ludwig Wittgensteins, og de er fra Filosofiske Undersøgelser fra 1953. Ligger sygdomssymptomerne i sindet, og kan man blive kureret, hvis man tror et givet medikament virker. Eller blive syg, hvis man føler sygdommen stærkt nok. Det psykosomatiske og placebo-effekten handler i høj grad om troen, der...
Published 06/13/22
[Den preussiske uddannelsespolitik] "... er en brutal afretning for, med mindst mulig tidstab, at gøre et utal af unge mænd nyttige, udnyttelige, til statstjeneste." Det skrev filosoffen, Friedrich Nietzsche i 1888. 134 år efter - i foråret 2022 - præsenterede Reformkommissionen Nye Reformveje for uddannelserne i Danmark. Kommissionen består hovedsageligt af økonomer, og medarbejdere på bl.a. universiteter spørger derfor, i hvor høj grad økonomi bør være styrende for uddannelse, dannelse og...
Published 05/30/22
" ... det gakkede, det interessante og det nuttede [ ... ] disse tre æstetiske kategorier, [ ... ] er de mest velegnede på vores nuværende repertoire til at begribe, hvordan den æstetiske erfaring er blevet omdannet af senkapitalismens hypervaregjorte, informationsmættede og præstationsdrevne betingelser.", skriver kulturteoretikeren Sianne Ngai i 2012. De klassiske æstetiske kategorier; det skønne og det sublime, som giver os erkendelser af verden og befordrer vores indsigt og forestilling...
Published 05/23/22
"Naturens bog er skrevet i matematikkens sprog, og dets tegn - dets karakterer - er trekanter, cirkler og andre geometriske figurer" Sådan skrev Galileo Galilæi i 1623 i Il Saggiatore. Og vi kommer ikke uden om, at enhver naturvidenskabelig undersøgelse og opdagelse kan beskrives gennem matematiske systemer; inklusiv vores liv, verden og tænkning. Medvirkende Anja C. Andersen, professor i Astrofysik og Planetforskning ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Vincent Hendricks,...
Published 05/16/22