Episodes
הרב קשתיאל לפרשת ויצא התשפג - קנאה בונה וקנאה מחריבה בפרשתינו רואים סוג של מתח בין רחל לאה. ותקנא רחל באחותה... הבה לי בנים...ויעקב מקפיד על זה. בקנאת האחים ראינו שנגרם נזק כבד מהקנאה ואילו מקנאת רחל לא היה נזק אדרבא יצאו עוד מהאחים. יצאה ברכה לעולם. רואים שיש קנאה מחריבה ויש קנאה שבונה. מתי היא מחריבה, כשהיא לא מביאה  ליצירתית בנייה לחיפוש  וליוזמה אלא רק לחוסר שמחה, נרגנות, ריקבון מבפנים. רחל חיפשה אפשרות להיבנות. אדם שהוא בעמדת יוזמה, הקנאה בונה אותה גם אם לא התכוון מלכתחילה. זו...
Published 12/02/22
  - הקנאה הכרחית להתקדמות העולם. - תפקיד הקנאה - היכולת  ללמוד מהשני.  - הקנאה שקונה... - מתי הקנאה מקלקלת? כאשר לאחר לא רוצה שיהיה! - מהיא - קינאה מקולקלת? - הדרך למנוע את הקנאה- הכרת הכוחות שלך!. 🌱 לשמיעה בפודקאסט 👈  🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/DqQFM6nUZ9E [**הועבר בישיבת אלון מורה כסליו תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין  📣 חדש חדש קהילת  שיעורי הרב קשתיאל כל הקבוצות במקום אחד!!!  👈   https://did.li/whatsapp-navon-B-KELA פלטפורמת...
Published 11/30/22
-בירור נטיית נפש האדם למצוא סדר, חוקיות והתאמה. - המטרה במפגש בסדרים חיצוניים -ותפקידן, - לנצל את הנוחות שנוצרה מהסדר על מנת להתרחב לסדרים יותר גדולים ועמוקים,  - הסדר הוא מבורך וחשוב.  - הטעות של תרבות אדום היא -  ההתעסקות רק בסדר החיצוני בלי להיכנס לסדרים הפנימיים - במחשבות, ברגשות ובנפש. 🌱 לשמיעה בפודקאסט 👈  🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/Ux32niNC_1c [**הועבר בישיבת אלון מורה מרחשוון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין  📣 חדש חדש קהילת  שיעורי...
Published 11/26/22
📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין  📣 חדש חדש קהילת  שיעורי הרב קשתיאל!!! כל הקבוצות במקום אחד 👈🏼   https://did.li/whatsapp-navon-B-KELA  פלטפורמת ה'פודקאסט' 👈🏼  https://pod.link/1622160357  לאתר ההוצאה 👈🏼 https://bit.ly/2GRyse3   נשמח בהפצה ושיתוף לזיכוי הרבים 🤳🏻🌷
Published 11/25/22
ר צדוק אומר שמצאנו בתנך ששורש כסל משמעו לבטוח. בכסליו החקלאים זרעו ורק נשאר להם לבטוח בה'. אם לא יורד גשם הכל יתקלקל אבל צריך לבטוח בה'. בספר יצירה כתוב שהאות של כסלו זה ס. סמוך. גם אחד על השני צריך לסמוך. מה נותן את הכח לסמוך אחד על השני בכל העניינים? הרב באורות מסביר על המשמעות האדירה של האמון. על מה סומכים? על זה שלאדם בפנימיותו יש רגשות יפים וטובים. האויב הגדול של האמון זה מה שמכונה בספר משלי: הליצנות. אדם שלא לוקח ללב כלום, לא מתייחס לשום דבר ברצינות, בלי רגשות. אי אפשר לסמוך...
Published 11/25/22
- מהוא הספדו של אברהם? - כיצד צמר ופשתים יחדיו? - מה שלמה רוצה ללמדנו במזמור זה לחיינו? - תפקידו של הפשתן והצמר בעולם מידות האדם. - ה'עוז והדר'  בעולם המידות של האדם. 🌱 לצפייה  👈 https://youtu.be/nUWFh8Yv8HU 🌱 לשמיעה בפודקאסט  👈  🌱 להורדת השכתוב  👈  https://katzr.net/e97e7a [**הועבר בישוב-עלי, מרחשוון תשפ"ג] לע"נ צבי בן יעקב ז"ל [תרפג-תשפג] | נפטר בג' מרחשוון תשפג תנצב"ה --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין  📣 חדש חדש קהילת  שיעורי הרב קשתיאל!!! כל...
Published 11/18/22
- מהו ערך אמיתי ומהו ערך מדומה? - כיצד נמדד ערך האדם?  - מהיא ה-טעות של בני האדם? - מה הסכנה בכבוד ה'מדומה'? - מה גורם לאדם להיות טיפש בדעתו ובמעשיו? - לפעמים החברה מעריכה ומחשיבה דברים חסרי ערך לחלוטין!  - מהוא ה-'כבוד האמיתי'? המדד מביחס לתורה, למצוות ולרבש"ע.  האם אנחנו עושים דברים בעלי ערך אמיתי? האם הקב"ה, מלך הכבוד, מעריך את מה שאנחנו עושים? 🌱 לשמיעה בפודקאסט 👈  🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/RJjm7DjISjY [**הועבר בישיבת אלון מורה מרחשון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים,...
Published 11/16/22
🍃בירור מידות הנפש ותיקונן | הרב אליעזר קשתיאל🌱 סידרה חדשה שמועברת בישיבת אלון מורה... שיעור מס' 2 - הגאווה - הדמיון השיקרי  - מה הגורם העיקרי לגאווה? - מה בין דמיון לגאווה? - תפקיד ה'פידבקים' מהסביבה בחיים? - כיצד ההכללה יוצרת דמיון שמוביל לגאווה? - מדוע הגאוותן מזלזל ב'פרטים הקטנים'? - כיצד מהגאווה מגיעים לזילזול בתורה ובמצוות? 🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/xQne20PqTTo [**הועבר בישיבת אלון מורה מרחשון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים...
Published 11/13/22
🍃בירור מידות הנפש ותיקונן | הרב אליעזר קשתיאל🌱 סידרה חדשה שמועברת בישיבת אלון מורה... שיעור מס' 1 - מבוא לתיקון המידות ומידת הכעס  - תהליך תיקון המידות בשלושה דרכים. 1.הרגל בקיום המצוות, 2.כור היתוך לעולם הנפש 3.פנייה ישירה אל השכל.  - כיצד מסבירים היום על המידות ותיקונן? -  כיצד ניתן לתקן את הכעס? - כיצד ניתן לצאת מהכעס?  - מהיא הדרכת היהדות -  יצירת אלטרנטיבות! 🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/lAinjqtWHF8 [**הועבר בישיבת אלון מורה מרחשון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים,...
Published 11/13/22
פרשת וירא - הולדת יצחק בתחילת הפרשה יש את הבשורה על הלידה, אחר כך הלידה עצמה, גירוש ישמעאל והעקידה. יצחק מביא איתו לעולם את מידת היראה. (יעקב נשבע בפחד יצחק שזה הקב"ה). יצחק זה יראת שמים.  הפרשה שלנו מלאה במדרגות שונות של יראת שמים. העקידה באה להראות שאברהם הוא יראת אלוקים. אברהם אומר לאבימלך שאין יראת אלוקים במקומו. שרה יראה מהעונש כשנשאלת למה צחקה. יראה זה המסוגלות לעצור ולהבין שאנחנו עומדים בפני דברים גדולים מאיתנו. היראה הזו חשובה ביותר כי היא השורש של כל עולם החכמה והלמידה. כותב...
Published 11/11/22
- בירור יחודיות יצחק והצלת זרעו מגינהם 🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/hBf5uQ3gQko [**הועבר בבני דוד-עלי, מרחשון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין פודקאסט 👈  https://pod.link/1622160357  לקבוצות העידכונים ושאר הערוצים  👈 https://bit.ly/2GRyse3 נשמח בהפצה ושיתוף לזיכוי הרבים 🤳🏻🌷;
Published 11/11/22
הרב קשתיאל לפרשת לך לך התשפג חזל בנדרים אומרים שגזירת בן הבתרים נגזרה על אברהם בגלל שלושה דברים: 1. במה אדע כי אירשנה - גילוי של חוסר אמונה בהבטחת ה' 2 עשה אנגריא בתלמידי חכמים לצורך מלחמת סדום. במקום לקחת שכירי חרב לקח את באי ביתו שעוסקים בתורה. 3. המשא ומתן הלא מוצלח עם מלך סדום. אברהם קיבל בעלות כביכול על מלך סדום ועל כל עמו בהצלתו מהמלכים. מלך  סדום אומר הרכוש קח לך אבל תשחרר את האנשים, אבל אברהם נותן לו את הכל. מוותר על הכל. היתה לו הזדמנות להכניס אותם תחת כנפי השכינה, לחנך...
Published 11/04/22
על פי עולת ראיה - 'כל ישראל יש להם חלק...' ה'כל'
Published 11/01/22
-- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין פודקאסט 👈  https://pod.link/1622160357  לקבוצות העידכונים ושאר הערוצים  👈 https://bit.ly/2GRyse3 נשמח בהפצה ושיתוף לזיכוי הרבים 🤳🏻🌷
Published 10/28/22
הרב קשתיאל לפרשת נח התשפג - מסירות נפש על חיפוש הטוב למרות שנוח ניצל מהמבול, ההצלה הייתה מלאה בייסורים, שהות ארוכה בתיבה, חיות פגעו בו, חזל אומרים שלא ישן שנה שלמה. האבן עזרא אמר שהכל היה שם בנס, אז למה להציל בייסורים?  רואים מזה שגם נח לא היה לגמרי בסדר. הזוהר משווה את נח למשה רבינו, שמשה מוסר את הנפש למען עם ישראל. נלחם על דורו, חיפש זכויות, ביטל גזרות, אבל נוח לא דאג לדורו, היה צריך לצעוק. יכול להיות שהמצב היה קשה מאוד מוסרית אבל עדיין יש פה אמירה שבאה לטלטל אותנו. אתה רואה שהמצב קשה...
Published 10/28/22
מרחשוון-'מאמין בחי העולמים וזורע' - מה בין היסח הדעת , עקרב וגאולה? - כיצד מגיעה הגאולה? - מה בין מזל העקרב לאמונה ב'לא נודע'? - "הזורעים בדימעה..." - הזריעה כמבט של ביטחון בד'. 🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/bL0VVQDVzQ8 🌱 לשמיעה בפודקאסט 👈https://did.li/996YH [**הועבר בישוב עלי, א' מרחשוון תשפ"ג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין פודקאסט 👈  https://pod.link/1622160357  לקבוצות העידכונים ושאר הערוצים  👈 https://bit.ly/2GRyse3 נשמח בהפצה ושיתוף...
Published 10/26/22
פרשת בראשית -  הרמב"ם בתחילת מורה נבוכים נשאל שלכאורה חטא אדם הראשון השתלם לו כי ככה הוא התקדם לדעת בין טוב לרע. עונה על זה הרמב"ם שזה חוסר הבנה בכתובים. הוא מפרש על פי תרגום האונקלוס שהנחש אומר לאדם וחוה שכדאי להם לאכול כי אז הם יהיו כאלוהים יודעי טוב ורע וכאן מתרגם אונקלוס שאלוהים זה שר. הם יהיו כמו שרים. הנחש אומר להם שאם הם רוצים להשפיע בעולם הם צריכים לעשות שינוי בחיים. העולם מתקיים בין השאלות האובייקטיביות והשאלות הסובייקטיביות.  אנחנו כל הזמן צריכים לאזן ביניהם. לאזן בין הנשמה והגוף....
Published 10/21/22
- מדוע לא נוטלים לולב בשבת? - מדוע חשש של חילול שבת של בודד מבטל התקדמות רוחנית של עם שלם? - מה בין מצוות עשה ללא תעשה? - בהנהגה ציבורית - האם התקדמות רוחנית קודמת לחשש נפילה פרטית? 🌱 לצפייה 👈 https://youtu.be/-uiI6PxkY_A 🌱 להורדת שיכתוב  👈  https://katzr.net/980664 🌱 לשמיעה בפודקאסט 👈  [הועבר בישוב עלי, ד' חול המועד סוכות תשפג] --- 📣 לכל המידע על ספרים, שיעורים  והרשמה לקבלת עדכונים אונליין פודקאסט 👈  https://pod.link/1622160357  לקבוצות העידכונים ושאר הערוצים  👈...
Published 10/14/22
יש בעסקים את הצד ה'הלכתי' אך מאחוריו יש את עולם ה'רעיון והמוסר' - ולא ניתן לנתק בין העולם ההלכתי והמוסרי גם יחד! בעולם העסקים צריך להבחין בין שתי עולמות: עולם המלאכה - יצור עולם העסקי- מסחר [השגת משאבים, רכישה וקניה, העברות, בירור 'ערך הדבר']. עולם העסקים לא מיצר מוצר אלא 'במימד האנושי'  הרב קוק מבחין בין עולם המלאכה למסחר ביחס של חז"ל [קובץ שלישי בשמונה קבצים פיסקא קיב]
Published 10/13/22
שיעור הרב אליעזר קשתיאל - בית כנסת מעשה ניסים - משכן עלי - חוה"מ סוכות תשפ"ג
Published 10/12/22